--------------------------------------------------------------------------------------------

Europapier Slovensko, s. r. o.
IČO: 31 344 381
so sídlom Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4524/B