EUROPAPIER GROUP

Zákazník spoločnosti Europapier môže využívať Zákaznícky servis konkrétnej krajiny, ktorý pozná potreby daného trhu a poradí Vám vo Vašom materinskom jazyku, ale tiež môže čerpať výhody plynúce z našej medzinárodnej siete.