KARIÉRA

Záleží nám na našich zamestnancoch

Našim cieľom nie je len spokojnosť našich zákazníkov, ale aj spokojnosť našich zamestnancov. Naša podniková kultúra je charakterizovaná jednoduchou organizačnou štruktúrou a spoluprácou naprieč všetkými oddeleniami a krajinami. V spoločnosti Europapier veríme vo vytváranie podnikovej kultúry, ktorá vyzdvihuje dôveru, rešpekt a rozdielnosť, kde je každý jednotlivec hodnotený podľa svojho individuálneho prínosu a je mu poskytnutá možnosť na vyjadrenie svojho potenciálu. Naši zamestnanci tvoria základný pilier nášho úspechu a z toho pramení aj naša snaha o profesný rozvoj každého člena nášho tímu. Tento rozvoj v našej spoločnosti považujeme za investíciu, pretože vieme, že iba vysoko kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci tvoria základ pre udržateľný úspech na trhu.

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V NAŠEJ SPOLOČNOSTI SA SÚSTREĎUJE NA:
  • Individuálny tréning a možnosť kariérneho postupu
  • Ročné hodnotiace pohovory
  • Europapier Academy - zamerané na rozvoj produktových, počítačových a jazykových znalostí zamestnancov
  • Cena výnimočnosti - ocenenie udeľované každý rok 3 najlepším zamestnancom za ich výnimočný výkon
  • Program leadership
  • Prieskum spokojnosti zamestnancov

Momentálne hľadáme do nášho tímu:

Obchodný zástupca - Hygiena pre stredné Slovensko

Obchodný zástupca - Food Packaging pre celé Slovensko

Produktový špecialista - Pokladničné kotúčiky pre celé Slovensko

Pracovník oddelenia Nákupu

Účtovník / účtovníčka

NEUSTÁLE RASTIEME….

V prípade, že máte záujem o rozvoj svojej kariéry alebo chcete byť súčasťou nášho tímu, prosím, kontaktujte nás. V prípade záujmu o pracovnú pozíciu v spoločnosti Europapier pošlite potrebnú dokumentáciu: motivačný list a životopis s fotografiou. Spolu so životopisom pošlite prosím, aj nižšie uvedený text, ktorým vyjadríte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov: „Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Europapier Slovensko, s r. o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.“ Všetky potrebné podklady nám pošlite na: marketing@europapier.sk 

Pokiaľ sa chcete uchádzať o pracovné miesto v našej spoločnosti, pošlite nám všetky vyššie uvedené  podklady na adresu:

marketing@europapier.sk