MANAŽMENT

Organizačná štruktúra skupiny Europapier odráža absolútny záväzok voči našim zákazníkom za pomoci vysokokvalifikovaného a motivovaného tímu pôsobiaceho v 13 krajinách. Naša medzinárodná sieť poskytuje obchodným organizáciám podporu, ktorú potrebujú pri napĺňaní potrieb jednotlivých lokálnych trhov. Pridaná hodnota je poskytovaná za pomoci produktového manažmentu a manažmentu nákupu na úrovni skupiny.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov týkajúcich sa skupiny alebo dcérskych spoločností, ktoré sa  nachádzajú v strednej alebo východnej Európe, prosím kontaktujte naše oddelenie Vnútorného predaja:
Infolinky: 0850 11 12 31-2
E-mail : office@europapier.sk 

Europapier je členom skupiny Heinzel Group od novembra 2010.

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Josef Misof

Managing Director

zobraziť viac

Tomáš Čapo

Finance Director

zobraziť viac