VÍZIA & POSLANIE 

Prinášame Vám úspech

V spoločnosti Europapier sa usilujeme byť jednotkou medzi veľkoobchodmi s papierom, obalovým materiálom  a hygienou a poskytovať riešenia šité na mieru pre našich zákazníkov. Náš tím je zameraný na predaj a poskytovanie tých najlepších služieb pri dodržiavaní konkurenčných podmienok. Spoločnosť Europapier má dlhotrvajúce záväzky v oblasti inovácie a neustále sa snažíme nájsť nové cesty na zdokonalenie nášho obchodného modelu a zvýšenie spokojnosti zákazníka. Ako líder na trhu, vieme poskytnúť pridanú hodnotu pre našich zákazníkov a sme finančne silným a spoľahlivým partnerom pre všetky zúčastnené strany.

" Našou víziou je prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania obchodného modelu, aktívnym podporovaním konsolidácie na trhu a investovaním do diverzifikácie stať sa vedúcim veľkoobchodom v predaji papiera, obalových materiálov a hygieny."

Hodnotenie EcoVadis

EcoVadis je medzinárodne uznávaný hodnotiteľ udržateľnosti podnikania a referenčným subjektom v B2B sektoroch a globálnych dodavateľských reťazcoch. Na základe 21 kritérií je hodnotenie rozdelené do štyroch oblastí:  životné prostredie,  pracovné a ľudské práva,  etika, udržateľné obstarávanie. Sme hrdí, že v tomto náročnom hodnotení dosiahla spoločnosť Europapier Slovensko úroveň BRONZ.

Hodnotenie Pečať Bonity

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Bonita spoločnosti je jedným zo základných predpokladov úspechu podniku v budúcnosti. Naša spoločnosť Europapier Slovensko získava ocenenie Pečať Bonity už od roku 2013 každý jeden rok. Uvedomujeme si, že toto ocenenie by nebolo možné získať bez podpory našich zákazníkov a dodávateľov, ktorým chceme touto cestou poďakovať za dôveru a lojalitu.

ISO 9001 - certifikácia systému manažérstva kvality

ISO 9001 je najrozšírenejší medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorý osvedčuje schopnosť spoločnosti poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.