Pečať Bonity 2020

Spoločnosť Europapier Slovensko už 8-krát po sebe obhájila ocenenie Pečať Bonity - ďakujeme našim obchodným partnerom za dôveru a lojalitu.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a Slovenská informačná a marketingová spoločnosť zverejnili zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2020 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Cieľom hodnotenia bolo vyselektovať podniky finančne stabilné, spoľahlivé a prosperujúce.

Z celkového počtu 858 285 odnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,29% podnikov. Sme hrdí, že Vám môžeme oznámiť, že spoločnosť Europapier Slovensko opäť splnila podmienky a bola jej udelená PEČAŤ BONITY za rok 2020.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Bonita spoločnosti je jedným zo základných predpokladov úspechu podniku v budúcnosti.

Uvedomujeme si, že toto ocenenie by nebolo možné získať bez podpory našich zákazníkov a dodávateľov, ktorým chceme touto cestou poďakovať za dôveru a lojalitu.

Tím Europapier Slovensko