SÚŤAŽ: Najkrajšia OBRAZOVÁ kniha na papieroch PERGRAPHICA® - Víťazom sa stáva

Milí naši milovníci papiera a dizjanu,

minulý týždeň mala naša odborná porota plné ruky práce pri  vyhodnocovaní prihlásených publikácií v rámci súťaže Najkrajšia obrázková kniha na papieroch PERGRAPHICA®.

Tento týždeň súťaž vyvrcholila záverečným online stretnutím a výberom víťaza, ktoré by sme vám radi dnes predstavili.

Našu odbornú porotu tvorili odborníčky:

Ľubica Kepštová - vyštudovala filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako pracovníčka knižnice a domu detí a mládeže (1985-1989). Od roku 1989 bola redaktorkou, od roku 1993 zástupkyňou šéfredaktora a od roku 2017 šéfredaktorkou časopisu Slniečko, ktoré vychádza v Literárnom informačnom centre. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcom detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue, s revue Bibiana a s ďalšími časopismi. Prekladá z češtiny a z angličtiny.

Kristína Soboň - vyštudovala ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Dušana Kállaya. Pôsobí ako predsedníčka Asociácie slovenských ilustrátorov - ASIL. V súčasnosti pracuje ako šéfredaktorka najstaršieho slovenského detského časopisu - Slniečko. Okrem toho spolupracuje s mladým slovenským vydavateľstvom Monokel

Jana Bálik - študovala v ateliéri grafického dizajnu a v ateliéri šperku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako grafická dizajnérka v Slovenskej národnej galérií a popri tom ako dizajnérka publikácií a časopisu Slniečko.

V rámci publikácií hodnotili nasledujúce aspekty:

  • literárna zložka,
  • dizajn publikácie,
  • ilustrácie v publikácií,
  • kreatívny koncept publikácie ako inovatívnosť, edukačný rozmer, využitie vlastnosti papiera.

Na základe spočítania bodov zo všetkých hodnotiacich kategóriách vám predstavujeme VÍŤAZA súťaže Najkrajšia obrázková kniha na papieri PERGRAPHICA® za rok 2023, ktorým sa stáva:

Publikácia s názvom: Správa z planéty Romanesco.

Text: Tereza Oľhová.

Ilustrácie: Eva Škandíková.

Víťaz od nás dostane 1 000€ na náklady spojené s publikáciou diela.

Víťazovi srdečne gratulujeme. Ďakujeme všetkým účastníkom za prihlásenie svojich publikácií. Dostali sme veľa zaujímavých prác, no vyhrať mohla len jedna. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a na vaše prihlásené práce.

Budeme radi ak sa na nás obrátite ohľadom správnej voľby papiera, na ktorom vaša publikácia vynikne. Naša produktová špecialistka pre dizjanové papiere Zuzana Jakubíková vám rada poskytne odbornú pomoc a konzultáciu. Neváhajte sa na ňu obrátiť s vašimi požiadavkami -  z.jakubikova@europapier.sk  / 0903 720 602

Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj našej odbornej porote za ich odbornosť a čas pri vyhodnocovaní všetkých publikácií.