SÚŤAŽ: Najkrajšia obrazová kniha na papieroch PERGRAPHICA®

Milí priatelia a fanúšikovia papiera, po roku je tu opäť!

Veľká šanca pre vás - súťaž s papiermi PERGRAPHICA®, ktorú vyhlasujeme v spolupráci s Mondi pod názvom:
Najkrajšia OBRAZOVÁ kniha na papieroch PERGRAPHICA®, ktorá je určená pre vydavateľov, autorov, grafikov, fotografov, ale aj pre ilustrátorov kníh.

Veľmi radi pomôžeme ďalšej krásnej publikácii uzrieť svetlo sveta prostredníctvom poskytnutia dizajnového papiera PERGRAPHICA® a prostriedkov na tlač v celkovej hodnote 1.000€!

Víťaza opäť vyberie porota zložená z profesionálov v oblasti knižnej tvorby, dizajnu a fotografie.
 
Ako sa zapojiť?
Stačí vyplniť prihlášku, vytvoriť prezentáciu resp. krátke video, ktoré objasnia zámer a poslať ju na marketing@europapier.sk
Termín uzávierky projektov je do 30.9.2023 a termín vyhlásenia výsledkov súťaže bude v OKTÓBRI 2023.
 

Podmienky a pravidlá súťaže:
⦁    predstavenie projektu obrazovej knihy formou pdf alebo video prezentácie – ukážka textu, finálnej podoby celkového dizajnu, stručný opis projektu a stručný opis autorov projektu s ukážkou doterajšej tvorby. Rozvrhnutý storyboard je výhodou
⦁    výherca získa ako podporu knižného projektu v celkovej sume 1.000€ a zľavu na ďalší papier z ponuky spoločnosti Europapier Slovensko potrebný na tlač publikácie
⦁    víťazný projekt vyberie porota zložená z profesionálov v oblasti knižnej tvorby, dizajnu, fotografie, príp. ilustrácie
⦁    vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ceny prebehne v októbri 2023
⦁    knižný projekt musí byť realizovaný – vytlačený a distribuovaný do predaja do konca roka 2024
⦁    vyplnením prihlášky nám udeľujete súhlas na spracovanie osobných údajov
⦁    na tlač musí byť použitý papier z dizajnového radu PERGRAPHICA® White Design
⦁    knižný projekt môže prihlásiť vydavateľ, autor, fotograf, ilustrátor, grafický dizajnér a pod. (na knižnom projekte môže pracovať aj kolektív autorov)
⦁    kvalita predstavovaného knižného projektu sa vníma celostne
⦁    posudzuje sa celkový koncept a estetický výraz knihy (obsahová a ideová stránka, grafické spracovanie) a prihliada sa na využitie 
tlačových možností papiera PERGRAPHICA® najmä pri reprodukcii ilustrácií a fotografií
⦁    publikácia (projekt) musí byť slovenská a určená pre slovenský trh (pri tlači knihy mimo územia SR, náklady spojené s prepravou 
hradí výherca, resp. si dopravu zabezpečí vo vlastnej réžii)
⦁    vek a štátna príslušnosť autorov nie sú vyhradené
⦁    na vydanie knižného projektu môžu byť požadované ďalšie granty
⦁    výherca súťaže má povinnosť po vydaní knihy dodať vyhlasovateľovi súťaže 20 ks výtlačkov knihy
⦁    výherca má povinnosť v tiráži knihy uviesť formuláciu: „Kniha vznikla vďaka podpore ...“ a taktiež uviesť presný druh a gramáž použitého papiera / papierov. Presné znenie bude špecifikované dodatočne
⦁    každý prihlasovateľ získa vzorkovník papierov PERGRAPHICA®
 

Tešíme sa na vaše projekty :)

Tím Europapier Slovensko