ON-LINE RIEŠENIA

Aj napriek tomu, že sme spoločnosťou obchodujúcu s papierom a baliacim materiálom, naše obchodné stratégie a riešenia kráčajú s modernou dobou. ERP systémy nás spájajú priamo s našimi zákazníkmi. SAP a CRM systémy nám umožňujú rýchle a efektívne riešenie otázok týkajúcich sa spokojnosti a podpory našich zákazníkov. Navyše naša web stránka poskytuje zákazníkom on-line prístup ku kompletnému sortimentu našich produktov priamo z pohodlia vašej kancelárie. Sociálne médiá predstavujú dôležitú možnosť interakcie so zákazníkmi - náš blog Design & Paper a Instagram nám poskytujú možnosť jednoduchej a otvorenej komunikácie s našimi zákazníkmi a prezentujú kreatívne a nápadité využitia produktov ponúkaných našou spoločnosťou.