ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša skupina rešpektuje životné prostredie a je našou snahou minimalizovať dopad nášho podnikania na životné prostredie. Okrem našej snahy o čo najvyššiu efektivitu, kladieme veľký dôraz pri všetkých našich aktivitách na ochranu životného prostredia a minimalizovanie ekologického dopadu spojeného s našimi obchodnými aktivitami. Naša skupina zaviedla systém kontroly kvality v našich zariadeniach, v súlade s ISO 9001 a náš štandard starostlivosti o životné prostredie je certifikovaný v súlade s ISO 14001.