EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY

PEFC 

PEFC (PEFC/06-37-03) - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) poskytuje záruku že použité drevené vlákna pochádzajú z legálne a trvalo udržateľných zdrojov a spĺňajú podmienky podľa PEFC (PEFC/06-37-03) Chain-Of-Custody štandardu.

Názov Veľkosť Typ súboru
Certifikát PEFC 551,44 KB PDF
 

Značka FSC® (FSC C017326) bola predstavená organizáciou Forest Stewardship Council® (Rada pre hospodárenie v lesoch) a poskytuje záruku, že výrobky ktoré využívajú drevo ako základnú surovinu, pochádzajú z lesov s trvale udržateľným lesným hospodárstvom alebo spĺňajú podmienky podľa FSC® (FSC C017326) Chain of Custody.
Podrobnejšie informácie nájdete na Certification (fsc.org)

 

ISO 14001:2015 - certifikácia systému environmentálneho manažérstva 
Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Hodnotenie EcoVadis
EcoVadis je medzinárodne uznávaný hodnotiteľ udržateľnosti podnikania a referenčným subjektom v B2B sektoroch a globálnych dodavateľských reťazcoch. Na základe 21 kritérií je hodnotenie rozdelené do štyroch oblastí:  životné prostredie,  pracovné a ľudské práva,  etika, udržateľné obstarávanie. Sme hrdí, že v tomto náročnom hodnotení dosiahla spoločnosť Europapier Slovensko úroveň BRONZ a opäť sme si ho obhájili v roku 2023.

 

European Ecolabel je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

Nordic Swan (Severská labuť)
 

Severská labuť je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

 

Carbon Neutral Product
 

Pojem ”Carbon Neutral Product” označuje, že emisie sklenníkových plynov, ktoré sú spojené s výrobou daného výrobku sú kompenzované pomocou kreditov, ktoré podporujú obnoviteľné, bez-emisné projekty, ako napríklad veterné farmy, slolárne inštalácie alebo zlepšenia týkajúce sa energetickej účinnosti.

 

Blue Angel (Modrý anjel)
 

Modrý anjel je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené výlučne alebo vo väčšej miere z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa  triedy kvality spätne získaného papiera a chemických látok.

 

Označenie Green-e identifikuje prvotriedne, certifikované a obnoviteľné energetické produkty.

 

Veterná energia
 

Označenie symbolizuje, že pri výrobe papiera bola použitá elektrická energia vyprodukovaná obnoviteľnou veternou energiou.

Ďalšie certifikáty:

Hodnotenie Pečať Bonity
Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Bonita spoločnosti je jedným zo základných predpokladov úspechu podniku v budúcnosti. Naša spoločnosť Europapier Slovensko získava ocenenie Pečať Bonity už od roku 2013 každý jeden rok. Uvedomujeme si, že toto ocenenie by nebolo možné získať bez podpory našich zákazníkov a dodávateľov, ktorým chceme touto cestou poďakovať za dôveru a lojalitu.

ISO 9001 - certifikácia systému manažérstva kvality
ISO 9001 je najrozšírenejší medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorý osvedčuje schopnosť spoločnosti poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.

Názov Veľkosť Typ súboru
Certifikát ISO 9001 885,67 KB PDF