DESIGN YOUR FUTURE!

Environmental Paper Network Paper Calculator

Tento nástroj vám pomôže vyčísliť výhody voľby lepšieho papiera. Kalkulačka ukáže dopady rôznych papierov po dobu ich životnosti na životné prostredie.

Používáním menšieho množstva papieru, zvyšováním recyklovaného obsahu a realizácie ďalších zlepšení môžete ušetriť drevo, vodu a energiu a znížiť znečistenie a pevný odpad.

Vytvorte prehľadnú správu, aby podľa nej vaša spoločnosť, komunita, nezisková alebo iná organizácia mohla lepšie vybrať papier a merať ekologické výsledky.