Hygiena v kuchyni: Ako zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v reštaurácií?

Každý majiteľ reštaurácie vie, že dokonalosť netkvie len v chutnom jedle a lahodných vôňach - začína sa totiž čistotou a bezpečnosťou. V dnešnej dobe, kedy zákazníci čoraz viac dbajú na kvalitu a bezpečnosť služieb, sa hygiena stáva vizitkou reštaurácie. Ako teda zabezpečiť, že vaša reštaurácie nebude len miestom skvelých gastronomických zážitkou, ale aj symbolom hygieny a zdravia?

Hygiena v kuchyni je alfou a omegou

Hygiena v reštaurácií absolutnou prioritou, a to nielen z estetického hľadiska, ale predovšetkým z hľadiska zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

Na efektívne zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie kritických priestorov, ako sú kuchyňa, jedáleň a toalety, je potrebné:

  • Plán čistenia a dezinfekcie v reštauračných zariadeniach

Základom je mať detailný plán, ktorý pokrýva všetky oblasti reštaurácie - od kuchyne cez jedálenský priestor až po toalety. Tento plán by mal zahŕňať pravideľné denné, týždenné a mesačné úlohy. Pravidelné dezinfikovanie povrchov ktoré sa často dotýkajú, ako sú kľučky, menu, alebo oblasti blízko pokladne, je nevyhnutnosťou.

Kuchyňa

Čistá kuchyňa je základom bezpečnosti potravín. Denne preto drhnite povrchy, vabavenie a podlahy. Po každom použití vydezinfikujte nože, dosky na krájanie a iné nástroje.

Pravideľne čistite prieduchy a filtre digestora, aby ste zabránili nebezpečnému požiaru a udržali čerstvý vzduch. NIkdy nezanedbávajte ani drobnosti, ako je utieranie úchytiek skriniek alebo vytieranie za spotrebičmi.

Jedálenaská časť

Udržiavanie čistej jedálenskej časti reštaurácie robí dobrý dojem na zákazníkov a pomáha predchádzať šíreniu baktérií medzi hosťami.

Medzi prestávkami medzi zákazníkmi preto utirte stoly, stoličky či koreničky. Často zametajte alebo vysávajte podlahy a vyprázdňujte odpadkové koše. Pravideľne dezinfikujte detské hracie kútiky. Udržujte priestor voňavý a čistý pomocou prírodných osviežovačov.

Toalety

Špinavé alebo nezásobené toalety sú nehygienické a zanechávajú skutočne zlý dojem. Pravidelne preto monitorujte toalety aby ste zabezpečili maximálnu čistotu. Toalety, umývadlá, pulty a podlahy na toaletách dezinfikujte aspoň dvakrát denne alebo v prípade potreby častejšie. V pravideľných časových intervaloch dopĺňajte toaletný papier, papierové utierky, myslo a osviežte vzduch.

  • Správne vybavenie kuchyne

Investícia do správneho vybavenia, ako sú kvalitne čistiace prostriedky, antibakteriálne mydlá, alebo dezinfekčné stojany umiestnené po celej reštaurácií, nie je len o výdavkoch: je to investíciá do vašej reputácie.

  • Čistiace prostriedky: Zabezpečte si mopy, vedrá, prachovky, dezinfekčné a odmasťovacie prostriedky určené pre komerčné kuchyne a jedálne. Hľadajte ekologické a netoxické možnostit.
  • Hygiena rúk: Zabezpečte dostatok dávkovačov mydla na ruky, papierových utierok, rukavíc a dezinfekčných prostriedkov na ruky pre zamestnancov a zákazníkov.
  • Odpadkové koše a koše na recykláciu: Umiestnite koše na všeobecný odpad, zvyšky jedla a recykláciu na vhodných miestach vrátane autobusových zástavok. Používajte veka s voľnými rukami alebo ovládanie nožným padálom.
  • Jednorazové predmety: Zásobte sa jednorazovými rukavicami, sieťkami na vlasy, zásterami, obrúskami, príbormi a nádobami na jedlo.

Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci reštaurácie prichádzajú do priameho kontaktu s jedlom, preto je nevyhnutné, aby dodržiavali najvyššie štandardy osobnej hygieny v kuchyni. Ich čistota a zdravie majú priamy vplyv na bezpečnosť podávaného jedla.

Pravidelné umývanie rúk mydlom a teplou vodou je absolútnou nutnosťou. Ruky by sa mali umývať po každom použití toalety, fajčení či manipulácií s odpadom. Umývanie rúk redukuje množstvo zárodkov a alergénov na pokožke. Odporúčané je aj používanie rukavíc.

Zamestnanci by mali nosiť čisté oblečenie, vrátane predpísaných pracovných odevov a obuvi. Vlasy by mali byť čisté, zviazané a zakryté čiapkou alebo sieťkou. Nečistoty v ovzduší môžu kontaminovať jedlo, preto by zamestnanci mali nosiť rúška a pravidelne si umývať tvár.

Ak sa zamestnanec necíti dobre alebo má príznaky ako sú hnačka, vracanie či bolesti hrdla, mal by zostať doma. Choroba može byť prenášaná potravinami, preto je dlkežité, aby zamestnanci boli zdraví a neprenášali infekcie.

  •  Kontrola bezpečnosti a hygieny práce v kuchyni

Zavádzajte pravidelné kontorly hygieny v kuchyni, ktoré pomôžu identifikovať potenciálne problémy skôr, ako sa stanú vážnymi.

Nebojte sa tkatiež požiadať o spätnú väzbu zákazníkov. Často vám môžu poskytnúť cenný pohľad, ktorý môžete využiť na zlepšenie vašich služieb.

Zabezpečte si správne vybavenie za dobré ceny

Čistota a bezpečnosť v reštaurácií nie sú len o dodržiavaní predpisov: sú základom, na ktorom ba mal byť postavený celý váš podnik. Zákazníci si všimnú každý detail, od čistých príborov, cez nepatrný pohľad do čistej a usporiadanej kuchyne až po bezchybné toalety.

So správnym vybavením od Europapier sa môže vaša reštaurácia stať synonymom nielen pre vynikajúce jedlo, ale aj pre nekompromisnú hygienu na pracovisku. A verte, že vaši zákazníci to ocenia.