Nákupné informácie

Časy objednania a dodania tovaru

Čas príjmu objednávok a dodanie štandardného tovaru z nášho skladu v Bratislave

V rámci BA:

  • Objednávka na rozbaľovaný/nerozbaľovaný tovar

Pon. - Pia.: do 15:00 - dodanie do 4 hod. od spracovania objednávky (t.j. kontrola CL, dostupnosť tovaru, a pod.), najneskôr do 17:00
- objednávky na sortiment hygiena, čistiaca chémia, HoReCa a Food Packaging -  dodanie nasledujúci pracovný deň
Pon. - Pia.: od 15:00 - dodanie nasledujúci pracovný deň
- objednávky na sortiment hygiena, čistiaca chémia, HoReCa a Food Packaging - spracovanie nasledujúci deň a dodanie na ďalší pracovný deň, t.j. od objednania k doručeniu – 2 pracovné dni

Slovensko - mimo BA:

  • Objednávka na rozbaľovaný tovar

Pon. - Pia.: do 14:20 - dodanie nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 17:00 

  • Objednávka na nerozbaľovaný tovar

Pon. - Pia.: do 15:00 - dodanie nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 17:00 - vrátanie objednávok na sortiment hygiena, čistiaca chémia, HoReCa a Food Packaging
- v prípade, že zákazník požaduje dodanie na presný čas (aj mimo štandardných hodín) je možné vybaviť osobitú expresnú dopravu na náklady zákazníka. Cena je stanovená individuálne podľa požiadavky.
Pozn.: Vyššie uvedené časy dodania tovaru negarantujeme v prípade okolností vyššej moci (kapacitné dôvody, požiar, povodeň, dopravné obmedzenia, poruchy vozidiel dopravcu, poveternostné podmienky, a pod.)

Čas príjmu objednávok a dodanie neštandardného tovaru z nášho skladu vo Viedni 

Ak zadáte objednávku v pondelok do 13:20 - dodanie:
Bratislava - v utorok
Slovensko mimo Bratislavy - v stredu
Ak zadáte objednávku v pondelok po 13:20  až do stredy do 13:20 - dodanie:
Bratislava - vo štvrtok
Slovensko mimo Bratislavy - v piatok
Ak zadáte objednávku v stredu po 13:20  až do piatka do 8:20 - dodanie:
Bratislava - v pondelok
Slovensko mimo Bratislavy - v utorok
Pozn.: V prípade sviatkov v Rakúsku od nás vždy dostanete včas informáciu ohľadom zmeny dodacích termínov.

Čas príjmu objednávok a dodania miešaných farieb
- dodací termín na miešanú farbu je 24-48 hodín v závislosti od kapacity miešarne
Ak zadáte objednávku do 11:00 dodanie - nasledujúci pracovný deň
V prípade preťaženia výrobnej kapacity miešarne budete kontaktovaní naším oddelením Vnútorného predaja a dodací termín bude s Vami dohodnutý osobne

Osobný odber tovaru v sklade
- odber tovaru v sklade
 je možný najskôr po 2 hodinách od spracovania objednávky
- výdaj osobného odberu v sklade:
Pon. - Pia.: 9:00 - 16:00

Prevádzka registračnej pokladne - objednávky na hotovosť
Pon. - Štv.: 8:00 - 15:00
Pia.:                8:00 - 13:00


Prevádzkové hodiny

  • Vnútorný predaj papier - sortiment Print&Office&Design&Packaging&Consumables:

Pon. - Štv.: 8:00 - 17:00
Pia.:                8:00 - 16:00

  • Vnútorný predaj Food Packaging, hygiena - sortiment Hygiena, Čistiaca chémia, HoReCa:

Pon. - Pia.: 7:30 - 16:00

 

Dôležité informácie

Poplatky

LOGISTICKÝ POPLATOK

Platný od 11.5.2022.
Pri dodávkach „Cargo“ je predávajúci oprávnený účtovať logistický poplatok a to v min. výške 4,20 EUR/100 kg bez DPH.

MANIPULAČNÝ POPLATOK

V prípade akceptácie objednávky do 100 EUR bez DPH je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 10 EUR bez DPH.

POPLATOK ZA POREZ

Plošná hmotnosť Cena porezu za 100 hárkov v Eur Balenie  
80-170 gsm 11,21 fólia*  
200-250 gsm 17,00 fólia*  
260 gsm a viac 24,13 fólia*  
* v jednom balíku môže byť zabalených viac druhov papiera, jednotlivé druhy budú oddelené a označené štítkom
Množstvá nad 10 balíkov - individuálna kalkulácia    
       
* porez papiera sa vykonáva vždy v utorok a štvrtok    
       
Platnosť od 6.5.2024      

 

Vzhľadom k tomu, že na základe reklamačných podmienok výrobcov papiera, je potrebné pri reklamácii poskytnúť výrobcovi aj hárky v originálnom formáte, tak po narezaní nie je možné reklamovať kvalitu papiera.
Ostatné prípadné vady (dodaný druh, dodané množstvo, rozmery, kvalitu rezania, balenie, poškodenie tovaru pri preprave a pod.) je možné reklamovať.

Na všetky dodávky tovaru predávaného spoločnosťou Europapier Slovensko, s.r.o. (ďalej aj „Europapier“), sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Europapier Slovensko, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava, IČO: 31 344 381, ktorých platné znenie je dostupné na webovej stránke spoločnosti Europapier na URL https://www.europapier.sk/sk/uzitocne-informacie/Na-stiahnutie (ďalej aj „VOP“). Uzavretím zmluvy so spoločnosťou Europapier (v písomnej, ústnej alebo konkludentnej forme) VOP bezvýhradne akceptujete. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto zmlúv.